Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

Cenaze Ödeneği

CENAZE ÖDENEĞİ

Son günlerde Beylikdüzümüz de acılı ölümler yaşadık. Başta sevgili arkadaşımız, bölgemizin sevilen siması Halit Tuna olmak üzere ölülerimizi rahmetle anıyorum.

Mekanları cennet olsun. Geride kalanlarına sabırlar dilerim.

Bu vesile ile de bu haftaki köşe yazımı Cenaze Ödeneği olarak belirledim.

Cenaze Ödeneği, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. 4C liler için farklılık arz eden durum sağlığında belirlemiş ise cenaze ödeneği o kişiye yapılır. Eğer belirleme yok ise aynı sıra takip edilir. Cenazenin  gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda ise SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

2017 Yılı İçin Cenaze Ödeneği

4A lı (SSK) ve 4B liler (Bağkur)  için cenaze ödeneği 531,00 TL dir.

4C lilerin (Emekli Sandığı) ölümlerinde 1.825,10 TL

Ayrıca sadece 4C (Emekli Sandığı) çalışanlarının, Eş ve çocuklarının ölümünde ise  912,55 TL ödeme yapılır.

Cenaze ödeneği için çocuk sayısında kısıtlaması yoktur. Ölen her çocuk için ödeme yapılır.

Cenaze ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçe ekinde ilgili makamlarca düzenlenen ölüm tarihini belirten ölüm belgesinin kuruma verilmesi gerekir.

Cenaze Ödeneğinin Alınabilmesi İçin İstenen Belgeler

1-Cenaze Yardımı Ödenmesi İçin Dilekçe (Ek:1)

2-Ölüm Defin Tutanağı

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Veraset İlamı

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

Sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.

OKTAY ATALAY

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

oktay.ata@hotmail.com