Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

Yarı Zamanlı Çalışma İzni

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İZNİ

Yarı zamanlı çalışma 8 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye, talep etmeleri halinde;

Birinci doğumda 60 gün, İkinci doğumda 120 gün, Üçüncü doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakkı verildi. Çoğul doğum halinde ise bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması doktor raporuyla ispatlanması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

Çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi bir anlaşma bulunmadığı sürece, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yarı zamanlı çalışma haftalık çalışma süresinin yarısı olarak uygulanacak. Yarı zamanlı izni işin gereğine göre işveren belirleyecektir. Yarı zamanlı çalışan personele ayrıca süt izni verilmez.

Çalışanın yarım çalışma süresinin ücreti işvereni tarafından ödenecek. Yarım çalışma ödeneği ise İŞKUR tarafından işsizlik fonundan karşılanacaktır.

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde fondan aylık olarak ödenir.

2017 yılı için yarım çalışma ödeneği çalışılmayan her bir gün için günlük asgari ücretin brüt tutarı olan 59,25 TL‘ dir.

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan personelin prim gün kaybı olmayacaktır.

Yarı zamanlı çalışma izninin, analık izni sonrası kullanılan ücretsiz izinle bir bağlantısı yoktur.

 

Kimler Yarı Zamanlı Çalışma İzninden Yararlanır?

Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmak için eşin çalışıyor olması gerekir. Eşi çalışmayan bu haktan yararlanamaz.

İşçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildiriminde bulunmuş olması,

4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

Çalışan yarı zamanlı çalışmaya başlamak için işyerine bir ay öncesinden bildirimde bulunması gerekir. İşveren bu talebi kabul etmek zorundadır. İşverene vereceği dilekçe ekine de eşinin çalıştığına dair belgeyi eklemelidir.

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre için doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

Yarı zamanlı çalışma ödeneklerinden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez.

Uygulamada sorun yaşanacağını birçok işverenin zorunlu olmasına rağmen bu talebi uygun karşılamayacağını düşünmekteyim.

Sevgiyle kalın

OKTAY ATALAY

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

oktay.ata@hotmail.com