Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

Süt Parası Yardımı Veya Emzirme Ödeneği

SÜT PARASI YARDIMI VEYA EMZİRME ÖDENEĞİ

Süt parası veya emzirme ödeneği olarak da geçen yardım, sigortalı kadına veya eşi doğum yapan kişilere gerekli şartlar sağlandığında veriliyor. Süt parası için doğum yapıldığı tarihte medeni kanuna göre evlenilmiş olması şarttır. Süt parası için doğum yapan kişinin sigortalı olması gerekmiyor, eşi sigortalı olan kadınlar da çalışmasalar ve sigortalı olmasalar dahi bu yardımdan yararlanabiliyorlar.

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-kurlu olması ve son 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olması,

Çocuğun sağ olarak dünyaya gelmesi gerekiyor.

Bağ kurluların prim borçları varsa süt parası alamazlar.

Süt parasına hak kazanan sigortalılardan Kanunun 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadına veya eşi doğum yapan kişilere, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları prim ödenmiş olması şartıyla süt parası verilmektedir.

Emekli sandığı çalışanları daha yüksek tutarda doğum yardımı aldıklarından süt parası yardımı alamıyorlar.

Süt parası yıllar itibariyle artırılarak verilmektedir. 2017 yılı için belirlenen süt parası 132 TL sıdır. Her bir çocuk için sadece 1 defa ödeme yapılıyor.

Süt parası için zamanaşımı süresi, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

Süt parasına hak kazanan 4A sigortalıların doğumla ilgili bilgileri hastane tarafından SGK ‘nın sistemine girilir, SGK kurumu da kimlik paylaşım sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgileri tespit ederek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın süt parasını, Ziraat bankası hesabına yatırır. Fakat bilgilerin kurumun sistemine düşmemesinden dolayı ödeneklerinin otomatik ödenememesi durumunda ise bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir. Müracaat için gerekli belgeler ise; talep dilekçesi, doğum raporu veya kimlik belgesidir.

4B sigortalıları ise bulundukları yerdeki İl müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik merkezine doğum raporunu ya da çocuğun kimlik belgesini talep dilekçesi ekine koyarak başvuru yapar. Kurum doğumla ilgili gerekli tespitleri yaptıktan sonra Ziraat bankası hesabına ödemeyi gerçekleştirir.

Çocuk evliliğin en güzel ürünüdür, sevgiyle kalın.

 

OKTAY ATALAY

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

oktay.ata@hotmail.com