Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

Muhtarların Sigortalılığı

Öncelikle doğduğum köyün muhtarı sevgili kardeşim İhsan Şengül ve mahalle muhtarım Yüksel Kol olmak üzere tüm muhtarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bu  haftaki yazımda köy veya mahalle muhtarı olarak seçilenlerin Sosyal Güvenlik haklarını ve SGK bildirimleri ve muhtarlıkları sona erdiğinde SGK çıkış işlemleri kim tarafından yapılacak konusuna açıklama getireceğim.
Köy veya mahalle muhtarları SGK kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olması gereken kişilerdir.

Muhtarların sigortalılığı 4/B (Bağ-Kur) kapsamında sayılmaktadır. Fakat SGK kanununun 4. maddesinde sayılan, hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren yanında çalışanların tabi olduğu 4/A (SSK) statüsünde veya ticari faaliyetle iştigal eden vergi mükellefi ya da şirket ortaklarının tabi olduğu 4/B (Bağ-Kur) statüsünde olmaları durumunda, muhtar seçilmesinden dolayı sigortalı olamaz. Örneğin kırtasiye dükkânı olan Bay (X) mahalle muhtarı olarak seçilmişse ticari faaliyetinden dolayı  4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olacağından muhtarlık görevinden dolayı ayrıca sigortalı olmayacaktır.
Yine (X) işyerinde hizmet akdine tabi çalışan biri ise, mahallesine muhtar seçilmişse, işçi olarak çalıştığı işvereni tarafından 4/A (SSK) sigortası yapıldığından muhtarlık görevinden dolayı 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olmayacaktır. Bu durumda olan muhtarların maaşında SGK primi kesilmeyeceğinden dolayı diğer muhtarlardan daha yüksek maaş alacaklardır.

Muhtarların seçilmeleriyle beraber sigortalılıkları başlar.
Belirtmekte fayda var devlet memuru yani 4C (Emekli sandığı) statüsünde çalışanlar hem muhtar hem devlet memuru olarak çalışamazlar ikisinden birini tercih etmek zorundalar. Muhtar oldukları andan itibaren 15 gün içinde tercihlerini yapmak zorundalar.

Köy ve mahalle muhtarı olarak seçilen kişilerin SGK ya bildirimi Valilikler ya da Kaymakamlıklar tarafından yapılmak zorundadır. Muhtarlıkları sona erenlerin yine Valilikler ya da kaymakamlıklar tarafından SGK’ ya bildirilmeleri gerekmektedir. Seçilmeleriyle berber sigortalılıkları başlayan muhtarların SGK’ bildirimi mazbata aldıkları tarihten başlanarak 15 gün içinde Valilik ya da Kaymakamlık tarafından yapılmak zorundadır. İl merkezlerindeki köy veya mahalle muhtarlarının bildirimini Valilikler, ilçeye bağlı köy ya da mahalle muhtarlarının bildirimlerini de Kaymakamlıklar yapacaklardır.

Seçimi kaybeden köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarını sonlandırmak amacıyla, muhtarlık görevinin bittiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Valilik ya da Kaymakamlıklar tarafından SGK ya bildirim yapılmak zorundadır. Hem seçilen muhtarların sigortalılığının başlaması için gerekli olan bildirimi hem de muhtarlığı sona erenlerin sigortalılıktan çıkarılmaları için gerekli olan bildirimi Valilikler ya da Kaymakamlıklar yukarıda belirtilen süre içinde yapmazlarsa her bir muhtar için idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

Emekli biri muhtar seçilmesi durumunda, SGK primi ödemiyor.

Sevgiyle kalın.

OKTAY ATALAY
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
oktay.ata@hotmail.com