Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nde Eğitimin Önemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nde Eğitimin Önemi

30 Haziran 2012 sonrasına baktığımızda iş kazalarının her yıl artmakta olduğu görülmektedir. Kanun yürürlüğe girmiş olmasına rağmen geçiş döneminin de etkisi ile iş kazalarında artış görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi çalışanlarımızın “İş sağlığı ve güvenliği kültürü”ne sahip olmaması ve  daha çok iş kazasının kayıt altına alınması.Güvenlik kültürünün merkezinde  “Bilinçli İnsan” yetiştirme bulunmaktadır. Ülkemizde genel olarak güvenlik kültürüne pek önem ve değer vermiyoruz.  Olaylar, çeşitli riskler ve tehlikeler karşısında “Bana bir şey olmaz” mantığı ile hareket etmekteyiz. Avrupa Birliği uyumlu yasalar ve yönetmelikler çıkarmamıza rağmen ülkemizde iş kazaları ve etkileri azaltılamamıştır. Henüz yasa ve yönetmeliklerin tam olarak oturmaması da etkenlerdendir.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerlerinde üretim baskısı altında sınırlı sürelerle vermiş olduğu eğitimler ile çalışanlarda Güvenlik Kültürü oluşturma çabaları  iş kazaları sayısının artmasını engelleyememiştir. Yaşanan İş kazalarının %98’nin insan kaynaklı olduğu gerçeği de bizi problemin çözümünde önceliğimizin “Bilinçli İnsan” yetiştirmek olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. “Bilinçli İnsan” yetiştirmenin en önemli ayağı ise eğitimdir.

Biz konuya İş Sağlığı ve Güvenliğinden ziyade “İnsan sağlığı ve Güvenliği” olarak bakmaktayız. Çünkü iş hayatı dışında da sürekli bir riskle karşı karşıyayız. Evde, sokakta, alışveriş merkezlerinde, yurtlarda, okullarda, trafikte, şeklinde uzayıp gider. İşyerinde olduğu gibi iş dışındaki günlük hayatımızda kazalara maruz kalıyor veya kazaya ramak kala olaylarını yaşıyoruz.

İşte bu yüzden diyoruz ki;

Okullarımızda eğitim gören bireylerin hemen hemen tamamı ilerleyen dönemlerde işçi veya işveren olarak iş hayatına atılacaklardır. Öncelikle Teknik liseler ile Endüstri Meslek liselerinden başlayarak Tüm Lise, Üniversite ve bölümlerinde “İnsan Sağlığı ve Güvenliği” dersleri okutulmalıdır. Hatta İnsan sağlığı ve Güvenliği Meslek Liseleri açılmalı ve İlkokullar dan başlayarak  İnsan Sağlığı ve Güvenliği dersleri okutulmalıdır. Okullarımızdaki Trafik dersininde  İnsan Sağlığı ve Güvenliği dersinin içerisinde yer almasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Kazaların büyük bir çoğunluğunun dikkatsiz ve bilinçsiz davranışlardan meydana geldiği; bu konuda eğitilen bireylerde ise kaza oranlarının azaldığını biliyoruz. Güvenlik kültürü ile ilgili Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilebilir, Özellikle küçük yaştaki çocuklar için Yazılı ve görsel basında eğitsel çalışmalar yapılabilir.  Kazalarda sorumlu aramak yerine; olaylar meydana gelmeden önce önlem almak gerekir. Çünkü “Önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır”.

Son olarak Adana da kız öğrenci yurdunda ihmalden kaynaklı 12 evladımız ölümü göstermektedir ki kazalar sadece işyerinde olmamaktadır. İşyerlerinde güvenlik önlemi alıp eğitim vermek yeterli olmayıp, İnsan sağlığı ve güvenliğine yönelik güvenlik kültürü oluşturma ve eğitim kaçınılmazdır.

İnsan sağlığı ve güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Kazasız günler dileriz.

 

Alparslan Kara     

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

Oktay ATALAY  

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı