Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

İş Dünyamız ve Stratejik Planlama – 2

İŞ DÜNYAMIZ ve STRATEJİK PLANLAMA-2

Yazımızın birinci bölümünde stratejik planın önemini, şirketlere sağlayacağı yararı, rakiplerden farklılaşmak için vizyonun önemini ve etkili bir şekilde paylaşılan vizyonun faydaları üzerinde durmuştuk. Yazımızın bu bölümünde ise stratejik planın nasıl oluşturulması gerektiği üzerinde duracağız. Tecrübelerle sabittir ki, kurumların geleceğini ihtiva eden vizyonun gerçekleşmesi etkili bir stratejik planla mümkündür.

İşe yarar bir stratejik plan yapabilmenin en temel şartlarından biri ise sayılar aleminin bizlere fısıldadığını duyabilmek, şifreli olanların şifrelerini çözebilmektir. Stratejik planda cevaplandırılması gereken “neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?” sorularının cevaplandırılması sayılar aleminin yardımı olmadan mümkün değildir. Bunun yanı sıra iyi bir “Stratejik Planlama Ekibinin” kurulması da başka bir temel şarttır.

Ekibin iyi olup olmadığı aşağıdaki soruların cevaplarına bağlıdır: i. Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve becerileri taşıyor mu? ii. Ekip üyeleri gönüllü olarak mı, yoksa zorunluluktan dolayı mı takımda yer alıyorlar? iii. Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu? iv. Ekip üyeleri şirket hakkında yeterli bilgiye sahip mi? v. Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu? vi. Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı? vii. Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sağlanabilecek mi? Açıkçası birinci ve ikinci maddeler Stratejik Planlama çalışmalarında benim en çok önem verdiğim ve en çok muzdarip olduğum maddelerdir.

Çünkü bu maddelerdeki eksiklik otomatik olarak diğer maddelere verilecek cevapların kalitesini düşürmektedir. Birinci maddenin temel altyapısı “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi”ne dayanmaktadır. Doğru işleri yapmak ayrı şey; işleri doğru yapmak ayrı şeydir.

Stratejik Planlamada işlerin doğru yürütülebilmesi için ekip üyelerinin Toplam Kalite Yönetimi alanında bilgi ve becerilere sahip olması işi kolay kılacaktır. Toplam Kalite Yönetimi ve uygulamaları ayrı bir yazı konusu olduğundan dolayı burada üzerinde durmayacağız. Kısaca belirtmek gerekirse Stratejik Planlama, kurumlarımızın uzak gelecekte başarılı olabilmelerinin olmazsa olmaz sayılabilecek yönetim araçlarından biridir. Vizyonun, misyonun, müşteri memnuniyetinin ve güvenilirliğin teminatıdır.

Kurumsallaşmanın önündeki engelleri kaldırmada en etkili yardımcımızdır. Başarıyı kişilerden ziyade sisteme bağladığı için, sözüm ona, “işi bırakırım haa!” salvolarının en etkili savıcısıdır. Düşünceden eyleme geçişin adıdır.

Açık sularda seyreden bir kaptanının pusulasıdır. Yeter ki, yukarıda belirttiğimiz hususlar dikkate alınarak hazırlansın ve disiplinli bir şekilde uygulansın. Unutmamak gerekir ki, amaç evrak hazırlamak değil; uygulanabilecek bir plan yapmaktır.

Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalınız.

İbrahim Hakkı DAMAT