Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

Ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanlarının büyük bir kısmı sigortasız olarak çalışmakta iken, 01 Nisan 2015 tarihi sonrasında yapılan düzenleme ile ev hizmetlerinde sigortalı çalışan sayısında ciddi oranda artış görülmüştür.

Bu düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, çalışma süreleri dikkate alınarak 10 günden az ve 10 günden fazla olarak 2 ayrı şekilde değerlendirilmiştir.

Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile Çalışanlar

Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmadan 5510 sayılı Kanunun “4 (a)” kapsamındaki sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır.

Çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılacaktır.

Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların bildirimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak işveren açısından “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” imzalandıktan sonra ikamet ettikleri yerin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi yeterli olacaktır.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların toplam prim oranı %37,5 olup 5510 sayılı kanuna göre %5 prim indirimi yapıldığında toplam prim oranı %32,5 olacaktır.

2018 yılında için ev hizmetlerinde 30 gün çalışacak her bir sigortalı için, ödenecek asgari primi tutarı 2.029,50 *0,325 =659,59 TL olup, 100 TL asgari ücret prim desteği düşüldüğünde 559,59 TL olacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden 10 gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle kuruma verilmesi gerekmektedir.

Ev Hizmetlerinde Çalıştıkları Kişi Yanında 10 Günden Az Çalışanlar

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

2018 yılında 10 günden az çalıştırılacaklar için,

1 günlük asgari prim tutarı 2.029,50/30 *0,02= 1,35 TL dir.

10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatten az çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. Ay içinde 10 günden az çalışılan günler ardı ardına olacağı gibi farklı aralıklarda da olabilir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde

10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Ayrıca e-devlet üzerinden de işe giriş bildirimi yapılabilecekleri gibi T.C numarasını yazıp 5510’a kısa mesaj göndererek ve daha sonra gelen mesajlara cevap vererek ve çalışacak kişinin T.C numarasını bildirerek tescil işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ev hizmetlerinde 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar için aylık sgk bildirmesi vermeye gerek yoktur. Prim ödemeleri ise çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar banka kanalıyla veya SGK nın web sitesinde kredi kartı  ve banka hesabından  ev sahibinin TC Kimlik numarası girilerek 10 günden az veya 10 günden fazla çalışma seçilerek ekrana çıkan borç tutarı kadar ödeme yapılır.

Sevgiyle kalın.

OKTAY ATALAY

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı