Beylikdüzü
Beylikdüzü Kent Rehberi

Belediye Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Encümenlerin Sigortalılığı

BELEDİYE BAŞKANLARI, BAŞKAN YARDIMCILARI VE ENCÜMENLERİN SİGORTALILIĞI

Yazımın başında, hemşerim olarak gurur duyduğum, özverili çalışmaları, çalışkanlığı, enerjisi ve sevgi dolu kocaman yüreğiyle tüm Beylikdüzü halkını kucaklayan sevgili Belediye Başkanımız EKREM İMAMOĞLU olmak üzere görevini layıkıyla yerine getiren tüm Belediye Başkanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Belediye başkalığına seçilenler, kendi tercihlerine bakılmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4. Maddesinin C bendine kapsamına göre 4/C (Emekli Sandığı) sigortalısı olurlar.

Seçildiklerinde 4 C kapsamında olanların sigortalılıkları aynen devam edecektir.

Eğer seçilen başkan, seçildiğinde sigortalı değilse doğrudan Belediye Başkanlığınca,  4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı yapılacaktır.

Seçimden önce 4/A (SSK) veya 4/B (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı ise bu defa da isteğine bakılmaksınız yine 4/C (Emekli Sandığı) statüsünden sigorta bildirimi yapılacaktır. Belediye başkalarının sigortalılığı seçildikleri tarihten (mazbatalarını aldıkları ) itibaren başlatılacaktır. Başkanın işe giriş bildirgesi belediye başkanlığı tarafından SGK’ ya 15 gün içinde yapılmak zorundadır. Süresinde yapılmayan bildirimler için idari para cezası uygulanacaktır.

Emekli kişinin, belediye başkanı seçilmesi durumunda sigortalılığı veya belediye başkanı iken emekli olan kişilerin, istekte bulunmaları halinde 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olabilmeleri mümkündür. Eğer emekli aylığı alan kişi sigortalı olmak istemez ise 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı yapılmayacaktır. Emekli kişi kendi isteği ile 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olursa bu defa hangi statüden (SSK,Bağ-Kur,Emekli sandığı) emekli maaşı alırsa alsın emekli aylığı kesilecektir. Görevi bittiğinde önceki hizmetleri ile birleştirme yapılarak yeniden maaşları bağlacaktır.

65 yaşından büyük olanların belediye başkanı seçilmesi veya başkan seçilmesinden sonra 65 yaşını doldurması durumunda sigortalılık yönünden farklı uygulamaya tabi olurlar.

65 yaşından büyük olanlar, kendileri istekte bulunsalar dahi 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olamazlar. belediye başkanı seçildiğinde 65 yaşından küçük olup  4/C (Emekli Sandığı) kapsamında belediye başkanlığı tarafından sigortası yapılanlar, başkanlıkları devam ederken 65 yaşını doldurmaları halinde yine isteklerine bakılmaksızın 65 yaşını doldurdukları gün itibariyle 4/C (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılıkları sona erer ancak herhangi bir işte çalışmaları durumunda 4/A (SSK) kapsamında veya ticari faaliyette bulunmaları durumunda 4/B (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olmak zorundadırlar.

Belediye Encümenlerinin Sigortalılığı ise;

Sosyal Güvenlik Kanununda belediye encümenliğine seçilenlerin sigortalılığı ile ilgili bir tanımlama yapılmamıştır. Bu nedenle belediye encümenleri, bu görevlerinden dolayı sigortalı olamazlar. Eğer başka bir çalışmasından dolayı 4/A (SSK) veya ticari faaliyetinden dolayı 4/B (BAĞ-KUR) sigortalılığı varsa bu sigortalılık, çalışması ya da faaliyeti süresince devam edecektir. Eğer her hangi bir sigortalılığı olmayan kişi belediye meclis üyesi olarak seçilmişse bu defa sigortalı olamayacak ancak kendisi yine genel sağlık sigortası primi yatırmaya devam edecektir.

Encümen olanların Belediye Başkan Yardımcısı Seçilmeleri durumunda ise; bu görevleri nedeniyle sigorta olma zorunlulukları yoktur fakat başka bir sigortalılıkları yok ise; istemeleri durumunda Belediye Başkanlığına müracaat ederek 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olabilir.

Başka bir işte çalışmasından dolayı ya da bir ticari faaliyetinden dolayı sigortalı olan meclis üyesi, belediye başkan yardımcılığına getirilse bile 4/A (SSK) veya 4/B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılığı devam eder. Ne zaman ki söz konusu sigortalılığı sona ererse yine kendisinin istemesi halinde bu defa başkan yardımcılığı görevi devam ettiği müddetçe 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olabilir.

Sevgiyle kalın.

 

OKTAY ATALAY

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı