Beylikdüzü Belediyesi Basın Açıklaması
A+ A-
25 Şubat 2019 Pazartesi 22:10:55
1792 kez okundu.
Küba Cafe Yıkımı Hakkında Beylikdüzü Belediyesi Basın Açıklaması

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cd. No:1 de bulunan Küba Cafe ünvanlı taşınmaz ile ilgili Mozaik Besin Ürünleri Turz. San.Tic.Ltd.Şti. ile Belediyemiz arasında yapılan kira sözleşmesi 14.09.2017 tarihinde sona ermiş olup yasal mevzuata göre 14.09.2017 tarihinden itibaren bahse konu taşınmaz fuzuli şagil konumundadır. 

 

Beylikdüzü Belediyesi, sözleşme tarihinin sonlanmasıyla söz konusu şirkete “ taşınmazın tahliye edilmesi” hususunda tebligat göndermiştir. Bunun üzerine şirket tarafından tahliye işleminin iptal edilmesine ilişkin mahkemeye başvurulmuş ve mahkeme savunma verilinceye kadar tedbiren Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. Ancak, Belediyemiz tarafından mahkemeye birinci savunma verildikten sonra mahkeme tarafından Yürütmeyi Durdurma İsteminin Reddine karar verilmiş olup bu karara itiraz edilmiş ve bir üst mahkeme tarafından itiraz kesin olarak reddedilmiştir. 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 75.maddesi gereği Beylikdüzü Kaymakamlığından tahliye işlemlerinin yapılması talep edilmiş, Kaymakamlıkça 19.12.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da tahliye edileceği hususu Belediyemize bildirilmiştir. 

 

18.12.2018 tarihinde söz konusu şirket yetkilisi tarafından noter huzurunda Tahliye Taahhütnamesi verilmiştir. Söz konusu Tahliye Taahhütnamesinde şirket yetkilisi “ fuzuli şagil olarak kullanmakta olduğu taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 30.01.2019 tarihinde faaliyetine son verip 10.02.2019 tarihinde boş ve sağlam olarak tahliye edeceğini, mal sahibi olan Beylikdüzü Belediyesinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmesinden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları da hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğini” kabul ve taahhüt etmiş ise de tahliye taahhütnamesinde bahsedilen yükümlülüklerin hiçbiri yerine getirilmemiştir. 

 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından verilen süreye rağmen; fuzuli şagil konumundaki şirketin faaliyetine son vermediği gibi boşaltma işlemlerini yapmaması, tahliye edilmesi gereken alanda planlanan meydan projesinin olması ve yasal mevzuat gereği fuzuli işgalin kamu düzeni ve kamu yararı bakımından işgaline bir an önce son verilmesi gerektiği bu sebeple tahliye işleminin yapılması hususu Beylikdüzü Kaymakamlığına  bildirilmiş olup Kaymakamlıkça 25.02.2019 tarihinde tahliye işleminin uygulanması uygun görülmüştür.  

 

Bilginize sunar, kolaylıklar dileriz.

Beylikdüzü Belediyesi